Rehabilitace, léčby a pomůcky

Co vše podporujeme a pomáháme financovat

Rehabilitace a rehabilitační pobyty

Pojišťovny nehradí některé formy rehabilitací které jsou však většinou velmi účinné a potřebné. Proto podporujeme:
- Hiporehabilitace
- Neurokineziterapie
- Kraniosakrálni biodynamika
- Rehabilitace dle Tradiční Čínské Medicíny
a další...

Léčby a léčebné pobyty

Připravujeme

Pomůcky

Například:
- vzduchové dlahy Urias
- cvičební pomůcky bObles
- kompenzační pomůcky
- zdravotní kočárky
- vozíčky
 a další...

sledujte nás