Jak pomoci?

Činnost spolku můžete podpořit zasláním jednorázového nebo pravidelného příspěvku na číslo Sbírkového transparentního účtu, pro všechny dárce z řad fyzických i právnických osob (povoleného dle zákona č. 117/2001 Sb. o veřejných sbírkách).

Pro sponzorské dary od firem a právnických osob či subjektů je zřízen Účet spolku.

Váš příspěvek rádi potvrdíme a zašleme pošleme Potvrzení o přijetí daru, které uplatníte ve vaší mzdové účtárně nebo přímo v daňovém přiznání. Pro Potvrzení o přijetí daru nám zašlete žádost na info@silarodiny.cz


Sbírkový transparentní účet

pro příspěvky veřejné sbírky

Číslo účtu: 2901254365/2010
 Fio Banka a.s.
IBAN: CZ7620100000002901254365
BIC (swift): FIOBCZPPXXX

Účet spolku

pro příspěvky sponzorů na základě darovací smlouvy

Číslo účtu: 2201244350/2010
Fio Banka a.s.
IBAN: CZ2820100000002201244350
BIC (swift): FIOBCZPPXXX

Dárci si mohou uplatnit tato daňová zvýhodnění

Fyzické osoby:

od základu daně si lze odečíst hodnotu darů, poskytnutých na veřejně prospěšné účely, pokud úhrnná hodnota darů za rok přesáhne 2% ze základu daně nebo činí alespoň 1 000,00 Kč. V úhrnu lze odečíst maximálně 10% ze základu daně. (§ 15 odst. 1 zák. č. 586/1992 Sb. – zákon o daních z příjmu)

Právnické osoby:

od základu daně, snížené dle § 34 zák. o daních z příjmů, si lze odečíst hodnotu darů, pokud hodnota daru činí alespoň 2 000,00 Kč. V úhrnu lze odečíst maximálně 5% z již sníženého základu daně. Tento odpočet nemohou uplatnit poplatníci, kteří nejsou založeni nebo zřízeni za účelem podnikání. (§ 20 odst. 8 a § 34 zák. č. 586/1992 Sb. – zákon o daních z příjmu)

Všem dárcům a podporovatelům srdečně děkujeme

sledujte nás